Lifebloom

Lifebloom assisteert bij opstaan en lopen

Lifebloom: sta op, loop en blijf baas over je leven

De huidige rolstoelmodellen voor kwetsbare volwassenen vermindert de zelfstandigheid, overbelast zorgverleners, vertraagt het herstel en heeft een slechte invloed op de gezondheid van de patiënt door inactiviteit. ​​​​​​

Het Franse bedrijf Lifebloom ontwikkelt een duurzaam en positief alternatief voor gezondheidsvoorzieningen, zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra en ziekenhuizen. Het product zorgt voor een verbeterde revalidatie en zelfstandig lopen voor patiënten met een beperkte mobiliteit. 

Een fysieke beperking heeft grote gevolgen

Er zijn wereldwijd 132 miljoen mensen met een beperking als gevolg van een trauma, handicap of kwetsbaarheid (bron: rolstoelfoundation.org). Deze mensen worden vanwege hun handicap in een rolstoel geplaatst. Het gevolg daarvan is dat zij functioneel afhankelijk worden en het grootste deel van de dag inactief zijn. Deze situatie leidt tot depressie, het verlies van spiermassa, verhoogde zorgbehoefte en algehele achteruitgang van de gezondheid.

De beweging
komt vanuit
de patiënt zelf

De startup Lifebloom is opgericht door de Franse fysiotherapeut Marc Bardgett en de Frans-Nederlandse ingenieur Damien Roche om een positief alternatief te creëren voor rolstoelafhankelijkheid. Een alternatief dat het vermogen om te lopen behoudt en volledig gebruikmaakt van de revalidatiemogelijkheden van elke patiënt.

Het jonge bedrijf is sinds 2018 bij Eurasanté ondergebracht en zet zijn onderzoek en ontwikkeling voort in Lille op de campus van het Institut Pasteur. Lifebloom combineert de medische wereld met techniek om oplossingen te vinden voor het onvermogen om te lopen.

De oplossing die in ontwikkeling is, is een product dat zorgt voor een verbeterde revalidatie en zelfstandig kunnen lopen. Daarbij blijven de gebruikers in vorm en houden de regie over hun leven. Het product is gebouwd rond een uniek medisch hulpmiddel dat de gebruikers ondersteunt bij kracht, gang en balans, zodat zij zelfstandig kunnen opstaan en lopen.

Co-creatiesessie
en testweek

Binnen SEAS2Grow is met Lifebloom gewerkt in vier landen: Nederland, België, Groot-Brittannië en Frankrijk.

In Nederland is bij tanteLouise een co-creatiesessie gehouden met fysio- en ergotherapeuten van intra- en extramuraal, de revalidatie-afdeling en de verpleeghuisafdelingen. Daaruit kwam naar voren dat Lifebloom ook in de thuissituatie geschikt is en voor mensen die in een revalidatiecentrum werken aan een terugkeer naar huis. Om een idee te krijgen van het effect van het gebruik is het van belang om de voortgang en het effect van Lifebloom te vergelijken met conventionele hulpmiddelen, zoals rolstoel en rollator. Dat kan door te meten hoeveel of hoelang iemand kan lopen en deze meting een paar dagen later te herhalen.

Voor de uitvinders van Lifebloom was de feedback van de fysio- en ergotherapeuten nuttig, omdat het de reevantie van de doorgevoerde ontwikkelingen versterkte, evenals het besluit om medische onderzoeken uit te voeren om de efficiëntie van de oplossing te bewijzen.

In maart 2020 is bij de geriatrische revalidatiezorg van tanteLouise een live-testweek gehouden om de ergonomie en het ontwerp te verbeteren. Een aantal vooraf geselecteerde cliënten gaf interactieve feedback over het gebruik. Deze manier van werken werd verschillende keren herhaald met tussentijdse upgrades om zodoende de best mogelijke ondersteuning te ontwerpen.

 

Het
vervolg

Met Nederlandse partners in de revalidatiezorg wordt nog een business-sessie gehouden. Het is nog niet bekend wanneer deze plaats zal vinden.

De uitvinders werken aan de ontwikkeling van dit nieuwe zorgmodel om het zo snel mogelijk toegankelijk te maken. Het team werkt nu samen met vooraanstaande geriatrie- en revalidatieonderzoeks- en zorgcentra in zes verschillende Europese landen, waaronder tanteLouise. In 2021 worden verschillende klinische onderzoeken uitgevoerd.

Bekijk de volgende innovatie

moveUP