YOURmeds

Een slimme
medicijndoos

Een slimme medicijndoos

YOURmeds is een slimme medicijndoos die de gebruiker helpt de juiste medicijnen op het juiste moment in te nemen. De apotheek vult YOURmeds met de medicijnen en zorgt ervoor dat het apparaat juist is ingesteld. Een geluidssignaal en een knipperend lichtje geven aan wanneer de gebruiker medicijnen moet innemen.

Op het scherm verschijnt een nummer dat aangeeft welk vakje met de medicijnen geopend moet worden. Op het moment dat de gebruiker vergeet medicijnen uit het vakje te halen, gaat er een app-melding naar vooraf geselecteerde personen, zoals familie, mantelzorgers en de zorginstelling.

YOURmeds vergroot zelfredzaamheid

De slimme medicijndoos helpt mensen om onafhankelijk te blijven en controle te houden over hun medicatie. YOURmeds vergroot de zelfredzaamheid en zorgt er zodoende voor dat de thuiszorg minder vaak langs hoeft te komen. Het waarschuwingssysteem vergroot bovendien de gemoedsrust bij de gebruiker, familie, vrienden en verzorgers. 

De werkwijze
van YOURmeds

YOURmeds bestaat uit een Pack en een Tag. De YOURmeds Pack bevat kleurrijk genummerde vakjes die de apotheek vult met medicijnen voor een week. Op de Pack wordt de YOURmeds Tag geklikt. Dit apparaatje geeft met een geluidssignaal en een knipperend lichtje aan wanneer de medicijnen moeten worden ingenomen. Op het schermpje van de Tag verschijnt een nummer dat correspondeert met het nummer van het vakje waarin de medicijnen zitten.

Als de gebruiker vergeet een vakje te openen, wordt het ondersteuningsnetwerk via de YOURmeds-app op de hoogte gebracht. Dit netwerk bestaat uit zelfgekozen familieleden, mantelzorgers en/of zorgverleners.

Livetesten

In Nederland heeft het Care Innovation Center een livetest gedaan bij Thebe, in samenwerking met de Haagse Apotheek uit Breda. Thebe wil het product gaan implementeren bij nieuwe cliënten. Vijf cliënten nemen sinds begin 2020 deel aan de livetest en zijn zeer tevreden over YOURmeds. Op de vraag welk rapportcijfer zij het product gaven op de schaal van 1 tot 10 werd twee keer een 10 gegeven en daarnaast een 8 en een 9. Een cliënt antwoordde met: “Het is zo makkelijk, een grandioze uitvinding.”

De livetest wordt nu ook bij Surplus opgestart. Door de uitbraak van het coronavirus is het livetesten nog niet verder opgeschaald.

In België heeft LiCalab een Human Factor Study opgezet voor YOURmeds, waaraan 16 ouderen deelnamen. Daar zijn de nodige aanbevelingen uit naar voren gekomen om het product verder te verbeteren. Geadviseerd wordt om duidelijke instructies en een demonstratie te geven over het openen van de vakjes. Aanbevolen wordt ook om het gemak te verhogen waarmee de vakjes kunnen worden geopend en de medicijnen eruit gehaald kunnen worden.

In België en Frankrijk is tevens een marktstudie verricht, die inzicht geeft in concurrerende producten die daar op de markt zijn, in regelgeving en in potentieel marktbereik.

Het
vervolg

YOURmeds is in Groot-Brittannië op de markt. Het marktgebied wordt nu uitgebreid naar Nederland, België en Frankrijk.