moveUP

Revalidatie met online persoonlijke begeleiding

Revalidatie met online persoonlijke begeleiding

moveUP is een online platform voor mensen die een knie- of heupoperatie ondergaan. Aan de hand van persoonlijke gegevens stelt het moveUp-zorgteam een op maat gesneden revalidatietraject op. Na de operatie ontvangt de patiënt een

persoonlijk oefenschema en wordt via de moveUP app persoonlijk gecoacht en begeleid. De begeleiding vindt plaats door fysiotherapeuten van moveUP of door een eigen fysiotherapeut.

Aantal knie- en heupprotheses stijgt

Jaarlijks worden zowel in België als in Nederland ongeveer 22.000 totale knieprotheses en 25.000 totale heupprotheses geplaatst. Dat aantal stijgt jaarlijks. Tegelijk nemen ook de verwachtingen van de patiënt toe. Sommigen rekenen op een pijnvrij en functioneel leven, anderen hopen hun sport of hobby opnieuw ongehinderd te kunnen beoefenen. moveUP ondersteunt de patiënt bij een gepersonaliseerd revalidatietraject.

Begeleiding
voor en na knie-
of heupoperatie

De patiënt wordt voor de operatie geïnformeerd over moveUP tijdens een informatiesessie in het ziekenhuis of bij de behandeld arts. Vanaf dat moment brengt moveUP via een slimme armband in beeld hoe actief de patiënt is, wanneer de patiënt pijn heeft, welke verwachtingen er zijn en andere zaken die de revalidatie kunnen beïnvloeden. Gebaseerd op deze informatie stelt het moveUP zorgteam een persoonlijk revalidatietraject op.

Na de operatie stelt de fysiotherapeut op basis van het profiel, de activiteit en het pijnniveau een persoonlijk oefenschema op voor de patiënt. Indien nodig controleert ook een arts de medische toestand en geeft advies over medicatie en de wond. De coaching en begeleiding vinden via de moveUP app op tablet of smartphone plaats.

De app staat continu in verbinding met het zorgteam van moveUP en dankzij de slimme armband wordt de vooruitgang dagelijks gemonitord.

Tijdens het revalidatietraject wordt de behandeld chirurg/arts op gepaste momenten op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Met de arts wordt tevens afgestemd wanneer de revalidatie volledig is afgewerkt. Het traject duurt in de regel zes tot twaalf weken, afhankelijk van leeftijd, medisch profiel en lichamelijke conditie.

MoveUP is samen met patiënten, chirurgen, huisartsen, kinesitherapeuten/fysiotherapeuten en ingenieurs ontwikkeld. Tijdens een klinische studie in drie ziekenhuizen in Gent, Brussel en Roeselare zijn ruim 250 patiënten tijdens hun knie- of heuprevalidatie succesvol begeleid door moveUP.

 

Co-creatiesessies
en pilot in Nederland

In Nederland heeft een co-creatiesessie plaatsgevonden met mensen die recent een knie-of heupoperatie hadden ondergaan. Zij gaven hun mening over de opzet van moveUP. De ondervraagden reageerden overwegend positief, maar hadden nog twijfels of ze volledig digitaal ondersteund zouden willen worden bij hun revalidatie.

Daarnaast vond een co-creatiesessie plaats met fysiotherapeuten van tanteLouise. Zij gaven aan dat moveUP minder geschikt is voor de cliënten van tanteLouise, gezien hun leeftijd en de onbekendheid met technische applicaties. De wijze van financiering vormt een extra belemmering voor het inzetten van moveUP in de geriatrische revalidatiezorg.

Het businessmodel is in Nederland verder uitgebreid besproken met het ziekenhuis Amphia en zorgverzekeraar CZ. Dit heeft ertoe geleid dat op 1 november 2020 Amphia is gestart met een pilot. Een jaar lang krijgen 600 patiënten nazorg aangeboden via moveUP. Op deze manier wil het ziekenhuis ontdekken hoe deze manier van revalideren werkt in Nederland, voor welke patiënten het wel en niet werkt en wat patiënten er zelf van vinden.

Daarnaast is het concept waarbij lokale fysiotherapeuten ingezet kunnen worden bij de online begeleiding besproken met fysiotherapeuten uit West-Brabant, waaronder Van Broekhoven.

Expert-interviews
en co-creatie
in Frankrijk

In Frankrijk bracht Eurasanté moveUP in contact met specialisten van twee ziekenhuizen. Er werd informatie uitgewisseld over de revalidatieprocedures voor patiënten na een knie- of heupoperatie. Er werden ook inzichten gegeven in de regelgeving en terugbetalingsmodaliteiten in Frankrijk.

Een co-creatie met ouderen werd opgezet in samenwerking met woonzorgcentrum Les Terrasses de la mer in Coquilles.

Co-creatie en
expert-interview
in Groot-Brittanië

In Groot-Brittannië werd door partner Anglia Ruskin University een interview opgezet met een orthopedisch specialist, verbonden aan een NHS-ziekenhuis.

Een co-creatie met ouderen werd uitgevoerd met panelleden van het living lab, verbonden aan Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care.

Begeleiding en coördinatie in België

De Vlaamse zorgproeftuin LiCalab coördineerde de grensoverschrijdende activiteiten voor dit dossier en schreef de scenario’s uit voor co-creatie en expert-interviews.

Het vervolg

moveUP is in België gecertificeerd als een ‘Klasse 1 Medisch Hulpmiddel’ en heeft hiervoor een CE-markering sinds oktober 2017.

Hoe de implementatie van moveUP verder in Nederland verloopt hangt af van de pilot in het ziekenhuis Amphia.