Rollz Motion Rhythm

Rollz Motion Rhythm brengt parkinsonpatiënten in beweging

Rollz Motion Rhythm brengt parkinsonpatiënten in beweging

De Rollz Motion Rhythm is een gespecialiseerde rollator van het bedrijf Rollz International. De Rollz Motion is een rollator die omgebouwd kan worden tot rolstoel. De stabiele Rollz Motion, die binnen SEAS2Grow getest is,

is een rollator ontwikkeld voor mensen met een verstoord looppatroon. Dat komt voor bij de ziekte van Parkinson, bij mensen met MS en bij mensen die een beroerte hebben gehad. Met drie cues op de rollator wordt een regelmatig loopritme gestimuleerd.

Uit een freeze-
moment
stappen

Een deel van de parkinsonpatiënten heeft last van freezing. Op die momenten lijkt het alsof de voeten aan de grond ‘vastgevroren’ zitten. Het is dan een tijdje niet mogelijk om nog een stap te verzetten. De interne cues, de signalen vanuit de hersenen om te starten met lopen, werken niet goed meer.

Als de voeten blijven staan en het bovenlichaam beweegt door, kan freezing leiden tot vallen en heupfracturen. De impact van dit soort loopstoornissen is dan ook groot. Uit medisch onderzoek blijkt dat mensen met deze symptomen baat hebben bij externe, sensorische prikkels.

Drie ritmische
prikkels

Freezing treedt vooral op bij het starten met lopen, bij het van looprichting veranderen, bij het omzeilen van een voorwerp of bij het doorgaan van een deuropening. Ook kan stress een rol spelen. De Rollz Motion Rhythm ondersteunt in zo’n situatie de inzet van een ritmische loopbeweging met drie cues om uit een freeze-moment te stappen.

  • Een groene laserlijn wordt op de grond voor de rollator geprojecteerd en stimuleert om over de lijn heen te stappen. Dat verbetert de paslengte en de loopsnelheid. Bovendien stimuleert de plotseling zichtbare prikkel om de loopbeweging te starten.
  • Een ingebouwde metronoom geeft een akoestisch ritme aan. Deze draagt bij aan het verhogen van de loopsnelheid. Ook helpt het ritme om in een cadans te komen.
  • Voelbare trillingen in het handvat ondersteunen de gang tijdens het lopen. Het ritme van de vibraties kan apart worden ingesteld, bijvoorbeeld ondersteunend aan het akoestisch ritme. Deze prikkel is niet merkbaar voor de omgeving.

De drie cues zijn individueel instelbaar. Wat het beste werkt is per persoon verschillend. Doordat de prikkels het looppatroon en de paslengte verbeteren is deze rollator ook geschikt voor mensen met een door andere aandoeningen verstoord looppatroon. De cues zijn aan te passen op de rollator zelf of via een app op de mobiele telefoon.

Het ondersteunings-
traject

De Rollz Motion Rhythm is beoordeeld tijdens een business modelsessie en getest door drie patiënten met Parkinson. Dit traject vond plaats tussen november 2019 en maart 2020

en werd geleid door Natascha van Riet van het Care Innovation Center. In België hebben interviews plaatsgevonden met professionals.

 

Beoordeling tijdens business modelsessie

Voor deze sessie is contact gezocht met revalidatiecentrum Revant en ouderenzorgorganisaties Groenhuysen en tanteLouise. De sessie werd bijgewoond door een manager, programmamanager en een fysiotherapeut.

Tijdens de sessie demonstreerde Anne-Wil Siegmund van Rollz International de Rollz Motion Rhythm. De eerste indruk was dat de rollator simpel oogde, wat als een voordeel werd gezien. De eventuele optie om de rollator om te bouwen tot een rolstoel werd als een pré gezien. De trillingen die het handvat geeft werden als interessant en vernieuwend ervaren. De rollator wordt vooral relevant gevonden voor mensen met Parkinson, maar minder voor mensen met MS. Mensen met MS hebben de meeste baat bij een Rollz Motion.

Groenhuysen en tanteLouise gaven aan wat de selectie- en aanschafprocedures zijn en welke verkoop- en informatiekanalen worden ingezet. Tevens wordt de opzet van life-testen besproken.

Parkinsonpatiënten
geven Rollz Motion
Rhythm
een 9

Het testprotocol is samen met Anne-Wil Siegmund van Rollz International opgesteld. De geriatrisch fysiotherapeut van Groenhuysen heeft in de maanden februari en maart 2020 de Rollz Motion Rhythm getest met drie cliënten. Ook tanteLouise heeft een Rollz Motion Rhythm ontvangen om uit te proberen. Het is (mede door de corona-uitbraak) niet gelukt om geschikte cliënten te vinden voor de test.

Omschrijving cliënten
Aan de test werd deelgenomen door 3 cliënten in de leeftijd van 72 tot en met 80 jaar. Zij hebben alle drie Parkinson, variërend van 5 tot en met 23 jaar. Ook maakten de cliënten al gebruik van een rollator. 

Test-uitvoering
Het testprotocol is samen met Anne-Wil Siegmund van Rollz International opgesteld.

De cliënten blijken zeer positief over de Rollz Motion Rhythm. Zij geven de rollator een gemiddelde van een 9. Bij alle drie de cliënten wordt een specifieke test (Timed ‘Up & Go’ (TUG)) sneller uitgevoerd met de stimulansen. Bij een van de cliënten zelfs met bijna 5 seconden.

Alle drie de cliënten zijn bereid voor de rollator te betalen, maar de bedragen variëren van 200 tot 700 euro.

Rollz International heeft inmiddels de Rollz Motion Rhythm op de markt gebracht. De rollator is verkrijgbaar voor 1295 euro. Daarnaast is het mogelijk om de Rollz Motion Rhythm tegen een vergoeding uit te breiden met twee extra lasers, een rolstoelpakket en sleepremmen.