Hersentrainingsprogramma’s

Geheugentrainer voor senioren

Geheugentrainer voor senioren

Annelies is een applicatie om het geheugen te trainen, speciaal gemaakt voor senioren met geheugenproblemen. Met spelletjes en opdrachten worden het brein en het geheugen getraind. De Annelies-app kan gebruikt worden

op een tablet en is beschikbaar in meerdere talen. Annelies is speciaal voor de Nederlandstalige markt gemaakt. Alle hersentrainingsprogramma’s zijn ontwikkeld door het Franse bedrijf Dynseo

Houd de conditie van het geheugen op peil

Geheugentrainingen helpen om de conditie van het geheugen op peil te houden. De trainingen bestaan uit oefeningen, spelletjes en technieken waarmee de vergeetachtigheid vermindert. Een geheugentraining is effectief als deze regelmatig wordt herhaald.

Bij de geheugentrainer Annelies kunnen de oefeningen in het eigen tempo van de gebruiker uitgevoerd worden. De app is met name geschikt voor senioren met geheugenproblemen. Hij kan zowel in instellingen als thuis gebruikt worden. In verpleeghuizen door logopedisten, activiteitenbegeleiders, psychologen en ergotherapeuten met bewoners met vroege cognitieve stoornissen of die lijden aan de ziekte van Alzheimer. Thuis kan de gebruiker de training alleen uitvoeren, al dan niet samen met een mantelzorger.

Annelies voor Nederland
en België

Na een Engelse en een Franse versie wilde Dynseo een Nederlandstalige versie op de markt brengen. Dat heeft geresulteerd in Annelies. De 15 verschillende spellen zijn niet alleen in het Nederlands, maar ook met voorbeelden uit eigen land aangepast voor Nederlandse en Vlaamse senioren met cognitieve problemen.

Annelies vooral geschikt
voor ouderen
zonder dementie

In haar wens om een versie van de app voor de Nederlandse en Vlaamse senioren te maken, wilde Dynseo weten hoe de markt in deze landen is. Daarbij lag de focus op ouderen met een bepaalde vorm van geheugenproblemen die in een instelling of bij dagopvang komen.

In Vlaanderen hebben de live-testen langdurig plaatsgevonden. De reden daarvoor was dat de testen vlak voor de uitbraak van covid en de lockdown van start gingen en de resultaten pas na maanden opgehaald konden worden.

De deelnemers, variërend van 62 tot en met 93 jaar, hebben de verschillende spelletjes en opdrachten uit de app uitgeprobeerd en per spel/opdracht feedback gegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat Annelies geschikt is voor ouderen zonder dementie. De verschillende spellen zijn voor hen interessant en na een paar keer kunnen zij de app zelfstandig gebruiken. Voor mensen met dementie is de app te moeilijk. Hierbij is een-op-eenbegeleiding noodzakelijk en er is geen zichtbare vooruitgang. De vertalingen zijn nog een punt van aandacht.

De app werd goed ontvangen door zowel deelnemers als begeleiders. De begeleiding is in het begin intensief, maar de deelnemers spelen de app graag. Het verpleeghuis geeft aan vanwege de positieve ervaring interesse te hebben in de aanschaf van tablets.

In Nederland is de live-test opgeschoven door de uitbraak van het coronavirus. Hierdoor kan wel een nieuwe versie van de app getest gaan worden. In zowel België als in Nederland is ook een marktonderzoek uitgevoerd

 

Het vervolg

 

De app Annelies is inmiddels verkrijgbaar in de App Store (Apple) en Google Play (Android). Het abonnement bedraagt

5 euro per maand. Daarvan wordt bij elke aankoop 1 euro gedoneerd aan het onderzoek tegen de ziekte van Alzheimer.