TelePHON.digital

Een digitaal platform
voor logopedie

Een digitaal platform voor logopedie

TelePHON.digital is een digitaal platform voor logopedie dat gebruikt kan worden voor zowel cliënt als zorgverlener. De cliënten zijn mensen met stem-, spraak- taal- en slikproblemen. De therapeuten zijn logopedisten. De cliënten kunnen via het platform hun persoonlijk traject volgen. De therapeuten volgen hun cliënten op de voet.

Handig voor zowel cliënt als logopedist

Online logopedie, ook wel telelogopedie genoemd, is een handig hulpmiddel voor zowel de cliënt als de logopedist. Beiden hoeven voor de coaching en therapiebegeleiding de deur niet uit. Bovendien zit men minder vast aan traditionele therapietijden.

TelePHON.digital noemt zichzelf ‘het meest complete platform voor telelogopedie’. De online sessies kunnen uitgebreid worden met diverse mogelijkheden.

Direct feedback
op de oefeningen

De kern van TelePHON.digital is dat het digitale platform, bereikbaar via internet, gebruikt kan worden door zowel cliënt als zorgverlener. Het effect van de behandeling van een logopedist in de online sessies kan hierdoor worden uitgebreid. De logopedist kan de cliënt oefeningen als ‘huiswerk’ meegeven. Daarnaast heeft de cliënt in het platform uitgebreide mogelijkheden om zelf testmateriaal te proberen of oefeningen toe te voegen. De cliënt voert de opdrachten uit door teksten in te spreken en krijgt direct feedback over de juiste uitspraak en invulling van de oefening. De logopedist kan via het platform volgen op welke wijze de cliënt geoefend heeft, hoe succesvol dat is geweest en waar de lastige punten liggen.

Online-sessies
en test

In het kader van SEAS2Grow vonden in juni en juli 2020 twee online-sessies plaats met professionals. Hierbij waren vier logopedisten van zorg- en verpleeghuis tanteLouise betrokken. Zij hebben het platform twee weken lang getest bij drie cliënten: twee intramuraal en één extramuraal.

De logopedisten vinden TelePHON.digital een nuttige tool voor cliënt en therapeut. Het hulpmiddel werkt niet voor alle

doelgroepen, maar helpt wel om het effect van een fysieke behandeling uit te breiden. Digitale vaardigheid en gewenning met de website zijn nodig voor een succes. Daarnaast is het platform vrij taal- en cultuurgevoelig. Dat maakt dat nuances in taal, betekenis of uitspraak meegenomen moeten worden in het gebruik.

Door uitbraak van COVID-19 konden helaas geen andere co-creatiesessies plaatsvinden.

Bekijk de volgende innovatie

TUOI